กางจอ ดูหนัง กลางฮอร์ @ TK Park Central World 8 floor กางจอ ดูหนัง กลางฮอร์ @ TK Park Central World 8 floor 17 May 2017 Published in General
ว.ภาพยนตร์ฯจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและงานวิชาการ ครั้งที่ 3 ว.ภาพยนตร์ฯจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและงานวิชาการ ครั้งที่ 3 17 May 2017 Published in General
วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ จัดประชุมงานครบรอบ 80 ปี สุนันทาวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ จัดประชุมงานครบรอบ 80 ปี สุนันทาวิชาการ 17 May 2017 Published in General
นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 17 May 2017 Published in General
นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ร่วมฟังการใช้งาน speexx จากหน่วยงาน สสสร ม.สวนสุนันทา นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ร่วมฟังการใช้งาน speexx จากหน่วยงาน สสสร ม.สวนสุนันทา 17 May 2017 Published in General
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน รายวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน รายวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 17 May 2017 Published in General
วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เตรียมซุ้มงานราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เตรียมซุ้มงานราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ 17 May 2017 Published in General
บุคลากรวิทยาลัยการภาพนตร์ฯ เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ณวิทยาลัยนานาชาติ บุคลากรวิทยาลัยการภาพนตร์ฯ เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ณวิทยาลัยนานาชาติ 17 May 2017 Published in General
Film Production students are now filming "The Path of the Dream," for the Department of Skill Development, Ministry of Labour (Short Film Program.) Film Production students are now filming "The Path of the Dream," for the Department of Skill Development, Ministry of Labour (Short Film Program.) 22 February 2017 Published in General
Dr. Niracharapa Tongdhamachart has attended the meeting at Hotel Pullman Bangkok King Power Dr. Niracharapa Tongdhamachart has attended the meeting at Hotel Pullman Bangkok King Power 22 February 2017 Published in General