ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษารอบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560ไฟล์ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบ ๒  คลิ๊ก 

** ทางวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ขอแจ้งกำหนดการวันรายงานตัวจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม **

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวและกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ผ่านทางwww.reg.ssru.ac.th  หัวข้อที่ 9 การมอบตัวเป็นนักศึกษา คลิ๊ก
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 173 times Last modified on Monday, 29 May 2017 07:11