ลำดับที่ ข้อตกลงตวามร่วมมือ  
1 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กลุ่มบริษัทอิเมจิน  
2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ เครือข่ายการ์ตูนไทย สร้างสรรค์สังคม  
3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)  
4

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท Nova Tele Group จำกัด


 
5 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท จี โมทีฟ โปรดักชั่น จำกัด  
6

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด


 
7

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด


 
8

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์  จำกัด


 
9

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เดอะ มั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด


 
10

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด


 
11 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท อายลาย จำกัด  
12

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด


 
13 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทยภิรมย์สตาร์ จำกัด  
14

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย


 
15

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย


 
16 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน  
17


ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย 
18 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย  
19


ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
20


ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ รายชื่อสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
1 โรงเรียนสตรีระนอง