หน้าหลัก > ประกาศ > งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศ

รับสมัครสอบ ICT ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
TopicsDownloads>>สมัครสอบICT (Apply to website)Click>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบ ICT year ...
2018-08-11 20:01:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT SSRU ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายชื่อผู้สอบโครงการไอซีทีรอบเดือนมีนาคม.pdf ...
2018-03-26 21:57:00
ประกาศย้อนหลัง