หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

HUAWEI Film Awards 2020 ขอเชิญผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
HUAWEI Film Awards 2020 ขอเชิญผู้ที่สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิป ...
2020-12-29 17:14:13
ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครโครงการ Deep South Young Filmmaker
ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง ...
2020-12-28 12:27:46
ขอเชิญอาจารย์ประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เลือกแบบประเมินฯ ตามความชำนาญ (สายวิชาการ)
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ขอเชิญอาจารย์ประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เลือกแบบประเมินฯ ตามความชำนา ...
2020-12-16 16:18:02
TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎยอดนิยมประจำปี 2020 (ผลอย่างไม่เป็นทางการ)
TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎยอดนิยมประจำปี 2020 (ผลอย่างไม่เป็นทางการ)***หมายเหตุ1. นี่คือผลอย่างไม่เป็น ...
2020-12-16 14:58:41
ร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้แ ...
2020-12-16 14:47:24
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอ ...
2020-12-15 13:45:32
ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่ ...
2020-12-15 11:15:51
ประกาศย้อนหลัง