หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปี 2561 รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี คลิ๊ก  ...
2017-10-08 00:02:26
ประกาศผลการคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม
ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่ง ...
2017-10-07 23:56:13
ประกาศย้อนหลัง