หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT SSRU ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายชื่อผู้สอบโครงการไอซีทีรอบเดือนมีนาคม.pdf ...
2018-03-26 21:57:00
ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse)
ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ของนักศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) นักศึกษาจะต้องยืนยันสิทธ ...
2018-03-26 22:00:52
ประกาศย้อนหลัง