หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-04 10:50:08

        มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ ปิดรับผลงาน วันที่ 30 พ.ย. 63

ข้อมูลจาก : http://contestwar.com/contest/15331

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา