หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > The101.world​ รับสมัครงานประจำ 3 ตำแหน่ง
The101.world​ รับสมัครงานประจำ 3 ตำแหน่ง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-04 11:47:26

The101.world รับสมัครงานประจำ 3 ตำแหน่ง – (1) Editorial Staff (2)  Multimedia Journalist และ (3) Graphic Designer

เปิดรับสมัครวันนี้ – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

…..

1. Editorial Staff

คุณสมบัติ:

(1) มุ่งมั่นอยากทำสื่อความรู้สร้างสรรค์ตามแนวทางของ 101

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้

หากมีผลงานและประสบการณ์ทำงานด้านสื่อ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ดิจิทัล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) สนุกกับการทำงานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

มองหาความเป็นไปได้ใหม่ในการทำงานความรู้ เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความเป็นมืออาชีพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

ชอบตั้งคำถามและสำรวจเรื่องราวรอบตัวในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม หากมีประสบการณ์ทำงานสื่อด้านการเมืองไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(3) ภาษาอังกฤษดี (โดยเฉพาะการอ่านและการฟัง)

(4) รับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา

พร้อมทำงานหนักและทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้

(5) พร้อมร่วมทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาให้กับโปรเจ็กต์อื่นๆ ของ 101

เอกสารประกอบการรับสมัคร:

(1) ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานในอดีต

(2) บทความขนาดสั้น แสดงทัศนะเกี่ยวกับผลงานของ The101.world (ความคาดหวังเทียบกับผลงานจริง จุดแข็ง จุดอ่อน คำแนะนำ และเล่าถึงศักยภาพของคุณในการช่วยพัฒนาคุณภาพ The101.world ให้ดีขึ้นหรือหลากหลายขึ้น หากได้ทำงานร่วมกัน)

(3) เงินเดือนที่ต้องการ

…..

2. Multimedia Journalist

คุณสมบัติ:

(1) มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถคิดประเด็น ประสานงาน ถ่ายทำ และตัดต่องานจบในตัวเองได้

(2) มุ่งมั่นอยากทำงานความรู้สร้างสรรค์ตามแนวทางของ 101

มองหาความเป็นไปได้ใหม่ในการทำงานความรู้ เชื่อมั่นในความหลากหลาย มีความเป็นมืออาชีพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

ชอบตั้งคำถามและสำรวจเรื่องราวรอบตัวในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

(3) รับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา

พร้อมทำงานหนักและทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้

(4) พร้อมร่วมทำงานสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาให้กับโปรเจ็กต์อื่นๆ ของ 101

เอกสารประกอบการรับสมัคร:

(1) ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานในอดีต

(2) ให้ท่านตั้งโจทย์งานสื่อเกี่ยวกับการเมืองไทย 1 เรื่อง แล้วอธิบายแนวเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ โดยอาจเขียนเล่าเป็นตัวหนังสือหรืออัดคลิปก็ได้

(3) เงินเดือนที่ต้องการ

…..

3. Graphic Designer

คุณสมบัติ:

(1) มุ่งมั่นอยากทำสื่อความรู้สร้างสรรค์ตามแนวทางของ 101

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้

หากมีผลงานและประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) สนุกกับการสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์

ชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

รักการทดลองและมองหาความเป็นไปได้ใหม่ในการทำงานความรู้และความคิดสร้างสรรค์

(3) ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้อย่างคล่องแคล่ว

ทำอินโฟกราฟิกและงานภาพเคลื่อนไหวได้

(4) รับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา

พร้อมทำงานหนักและทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้

.

เอกสารประกอบการรับสมัคร:

(1) ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และตัวอย่างผลงานในอดีต

(2) แสดงทัศนะเกี่ยวกับผลงานด้านศิลปกรรมของ The101.world (จุดแข็ง จุดอ่อน คำแนะนำ และเล่าถึงศักยภาพของคุณในการช่วยพัฒนาคุณภาพงานของ The101.world ให้ดีขึ้นหรือหลากหลายขึ้น หากได้ทำงานร่วมกัน) โดยอาจเขียนเล่าเป็นตัวหนังสือหรืออัดคลิปก็ได้

(3) เงินเดือนที่ต้องการ

…..

รายละเอียดการรับสมัคร:

รับสมัคร : ส่งเอกสารได้ทางอีเมล contact.the101percent@gmail.com

ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 (เวลาเที่ยงคืน)

ประกาศผลผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

สัมภาษณ์งาน : วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563

(ทางทีมงานจะติดต่อนัดหมายกำหนดวันสัมภาษณ์หลังจากประกาศผลผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ หากมีผู้สมัครน่าสนใจ 101 อาจติดต่อไปเพื่อเชิญมาสัมภาษณ์ก่อนวันหมดเขตรับสมัคร)

รู้จัก The 101 Percent มากขึ้นทาง http://the101percent.com (เว็บไซต์บริษัท) และ http://the101.world (เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ของ 101)