หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ 2564
ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-04 13:34:03

         ผลงานที่ผ่านมาของน้องๆ หลายคนน่าสนใจและมีคุณภาพ รุ่นต่อไปอยากขอทุนสนับสนุนโอกาสมาแล้วนะคะ  อาจารย์ทุกคนยินดีเป็นที่ปรึกษา

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับแบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์” ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านภาพยนตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่กำลังจะทำงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย
.
หมดเขตรับสมัครในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://fapot.or.th/main/news/338
.
สอบถามข้อมูล โทร 02-482-2013-15 ต่อ 1308 หรือ 087-567-4316