หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > 4 ตุลาคม วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย
4 ตุลาคม วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-05 13:49:34

4 ตุลาคม วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

วันนี้ 4 ตุลาคม เมื่อ 54 ปีล่วงมาแล้ว คือเมื่อปี พ.ศ. 2509 ณ สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม มีการประชุมของคณะอนุกรรมการการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน เราไม่ทราบว่าวาระการประชุมวันนั้นมีหัวข้ออะไรบ้าง แต่ดูเหมือนว่า หัวข้อสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็คือ เรื่องที่คณะอนุกรรมการมีมติเสนอแนะให้หอสมุดแห่งชาติ เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ในฐานะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม หวังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปในอดีตและต้องการให้เกิดความสะดวกสบายในการค้นคว้า

.

ถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องนั้นจะไม่สำเร็จเป็นจริง แต่ต่อมา ปี 2527 ได้มีการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ขึ้นในกรมศิลปากร และทำหน้าที่สอดรับเจตนารมณ์ที่คณะอนุกรรมการ ฯ ดังกล่าวได้เคยเรียกร้องไว้

.

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ดำเนินกิจการมาโดยลำดับ จนปี 2552 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทำให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

งานสำคัญอย่างหนึ่งที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ริเริ่มขึ้น คือการกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

.

และกิจกรรมสำคัญในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย คือ การประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าสมควรเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีพิธีประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ 10 เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าวได้ พร้อมรับชม แพรดำ (2504) หนึ่งในมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2560 ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกจากเทศกาลเมืองคานส์ในปีนี้ ในสาย Cannes Classics ที่โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป หรือติดตาม live พิธีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติได้ที่เฟสบุคหอภาพยนตร์แห่งนี้