หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > เชิญชมนิทรรศการ Sisa en ton : ลองของ
เชิญชมนิทรรศการ Sisa en ton : ลองของ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-13 14:05:14

ขอเชิญทุกท่านเข้าผมงาน Sisa en ton : ลองของ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ตึก วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
โดยงานจะเริ่มเวลา 09.00น. เปิดให้เข้าชมนิทรรศการศิลปะทดลอง
10.00น. เริ่มแสดงโชว์
13.00น.งานฉายหนัง