หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 การรับPortfoio 1 ประจำปีการศึกษา 2563
SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 การรับPortfoio 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-15 14:26:55

SISA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (การรับ portfolio 1) ประจำปีการศึกษา 2563

เลือกรหัสสมัคร ดังนี้
9303 การสร้างภาพยนตร์
9304 ศิลปะการแสดงประยุกต์
9305 การออกแบบดิจิทัล
9306 การตลาดดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 

ที่ http://admission.ssru.ac.th/

ดาวโหลด ประกาศรับสมัครรอบที่1 Portfolio1.pdf