หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่ > TCAS1/1 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561
TCAS1/1 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-05-04 12:56:02
ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปี 2561 รอบ Portfolio ระดับปริญญาตรี คลิ๊ก 
เอกสารรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
 
 
 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 034-964918
 - สามารถสมัครเรียนปีการศึกษา 2561 ได้ที่ คลิ๊ก
 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS
 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด แผนรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 ระบบ TCAS
 - หลักสูตรสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คลิ๊ก 
 - หลักสูตรสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจัทัล  (หลักสูตรนานาชาติ) 
คลิ๊ก 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต รหัส 2 สาขาวิชา ได้แก่
1) สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor of Fine Arts Program in Film Production   (International Program) รหัสวิชา 9301
2) สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจัทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)  Bachelor  of Fine Arts Program in Creativity and Digital Media (International Program) รหัสวิชา 9302