Home > News
News

รับสมัครโครงการ ยูเมะพลัส SMART MONEY ภายใต้การประกวด Short Film Contest
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.pdfคุณสมบัติUmay+smart money.reviewed.pdf ...
2018-09-15 15:26:15
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี2561
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี2561เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 11.00-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรร ...
2018-09-02 19:32:39
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาจีน
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และนักศึกษาจีนเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 13.00-15.0 ...
2018-09-02 19:29:39
SISA จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯประจำปี 2561
SISA จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯประจำปี 2561เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 9.00-11.00 น. ดร.นิรชรา ...
2018-09-02 19:24:19
SISA ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
SISA ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในวันพฤหัสบด ...
2018-08-24 19:36:43
SISA ร่วมพิธีน้อมราลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา ปีการศึกษา 2561
SISA ร่วมพิธีน้อมราลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา ปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 23 ส.ค ...
2018-08-24 19:31:35
SISA Documentary Film Workshop No.1
“SISA Documentary Film Workshop No.1 ”์ โครงการอบรมการผลิตภาพยนตร สั้นสารคดี  เมื่อ ...
2018-08-24 19:16:37
Current News