Home > News > Student News > SISA invaded the theater of Rangsit University.
SISA invaded the theater of Rangsit University.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-04 14:23:09

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2563 เวลา 18.00 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ เข้าชมละครเวทีตอน คำสารภาพของช้างเท้าหลัง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และเพื่อนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ณ ตึก 15 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

มาเป็นส่วนหนึ่งของ SISA ด้วยกัน!!!

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา