Home > News > General News > SISA ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา’63”
SISA ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา’63”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-05 11:31:00

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 8.30-14.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา’63” ชมการแสดงและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา