Home > News > Staff News > SISA dressed in Thai fabrics on Friday
SISA dressed in Thai fabrics on Friday

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-13 15:35:39

   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาเป็นส่วนหนึ่งของ SISA ด้วยกัน!!!

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา