Home > News > General News > SISA works as an Art Assistant at Kantana Movie Town 2002 Co., Ltd.
SISA works as an Art Assistant at Kantana Movie Town 2002 Co., Ltd.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-13 15:48:28

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจุฬาลักษณ์ เนียมหะ นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ สาขาการสร้างภาพยนตร์ รุ่น 56 ได้ทำงานในบริษัท กันตนา มูฟวี่ทาวน์ 2002 จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยศิลปกรรม และนำทีมกองถ่ายภาพยนตร์เข้าถ่ายละครในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา