Home > News > Staff News > SISA follows the university policy.
SISA follows the university policy.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-11-13 16:07:49

   เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยการแต่งกายเสื้อโปโลคอปกสวมเสื้อสูททับ ตอบรับนโยบายผู้บริหารเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Smart Class room ชั้น 3 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา