Home > News > General News > SISA accepts books to the Film College Library.
SISA accepts books to the Film College Library.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-12-16 16:41:42

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณัฏฐ์ มฤศโชติ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ และอาจารย์พิเศษประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ฯ ได้ส่งผลงานในโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Executioner ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้น อ้อมกอดรักผู้พิทักษ์เวลาจึงมอบหนังสือนี้ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ โดยมีอาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือไว้ในห้องสมุดวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 1

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา