Home > News > General News > SISA held a Baisi to Khwan ceremony Academic Year 2020
SISA held a Baisi to Khwan ceremony Academic Year 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-17 11:44:44

            เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อฝากตัวเป็นลูกของสมเด็จพระนางสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 กับรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความประทับใจ ณ ห้องสตูดิโอ 1 ชั้น 1