Home > News > General News > SISA Learning Basic Online 63 Subject Photo Fun
SISA Learning Basic Online 63 Subject Photo Fun

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-06-21 15:43:53

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดห้องเรียนออนไลน์เพื่อเรียนปรับพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Google Meet เรียนวิชา Photo มันส์ มันส์ และทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนออนไลน์พร้อมทำ PHOTO ESSAY เพื่อส่งการบ้านในครั้งต่อไป

มาเป็นส่วนหนึ่งของ SISA ด้วยกัน!!!

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา