Home > News > General News > SISA Visit the movie learning center
SISA Visit the movie learning center

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-05-22 17:18:01

เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  หัวหน้าโครงการ  และอาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม  ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ ม.1 ศาลายา จังหวัดนครปฐม ที่ตอนนี้พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นที่พักโฮมสเตย์รวมใจไผ่สีทอง โดยผู้มาพักสามารถอบสมุนไพรฟรี ไว้บริการนักท่องเที่ยว  และชุมชนบริเวณไกล้เคียงในวันเสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่