Home > News > General News > Giving away survival bags to the project members.
Giving away survival bags to the project members.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-05-22 17:11:41

เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  หัวหน้าโครงการ  และอาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม  ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง  8 ครอบครัว และได้สอบถามถึงผลกระทบและให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลตนเอง

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่