Home > News > MOU and Alliance > SISA collects research project data on A study of cultural change from photographs: a case study of Rim Maha Sawat community, Salaya Subdistrict, Nakhon Pathom Province
SISA collects research project data on A study of cultural change from photographs: a case study of Rim Maha Sawat community, Salaya Subdistrict, Nakhon Pathom Province

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-23 09:58:32

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าพบนายอำเภอสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อขอคำชี้แนะเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล และสอบถามแหล่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากภาพถ่าย กรศึกษา ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา