Home > News > Student News > SISA organizes a screening event for Film Production Design courses
SISA organizes a screening event for Film Production Design courses

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-25 11:03:14

         เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดงานฉายหนัง ในรายวิชา FPM 2404 Film Production Design โดยมี อาจารยธีรพงศ์ เสรีสำราญ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาหนังแต่ละเรื่องของนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุง และเป็นประสบการณ์ทำศิลปนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนางสาวธิติภรณ์ เรืองศร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่องตัวขี้เกียจ และมินิคอนเสิร์ตของ นายควันธรรม    นนทพุทธ (คนนท์ ชาญคลีเช่) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องเรียน 4-102 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 1

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา