Home > News > Student News > SISA จัดโครงการ Workshop แต่งหน้า Special Effect
SISA จัดโครงการ Workshop แต่งหน้า Special Effect

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 14:43:59

SISA จัดโครงการ Workshop แต่งหน้า Special Effect

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 8.30-16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดคอร์สสอนแต่งหน้า Special Effect ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเชิญ คุณธนาวุฒิ เกสโร (ผู้กากับภาพยนตร์) คุณถัถลี จารุจุฑารัตน์ (เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม) และคุณครองขวัญ คชสารทอง (เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เทคนิคการลงสีแต่งหน้า เทคนิคการแต่งหน้า Effect ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ต่อไป#SISA #SSRU

แบบฟอร์มการรายงานข่าว12-2-61.pdf