Home > News > Student News > มาเป็น Make Up Artist มืออาชีพด้วย Workshop
มาเป็น Make Up Artist มืออาชีพด้วย Workshop

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 14:40:03

มาเป็น Make Up Artist มืออาชีพด้วย Workshop การสอนแต่งหน้าEffect ต่างๆ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ **เฉพาะนักศึกษาSISAเท่านั้น**#SISA#SSRU #Makeupartist

แบบฟอร์มการรายงานข่าว1-2-61.pdf