Programs


รายการอื่นๆหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ    
    รายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ดาวน์โหลด
     
1.13 ฟอนด์มาตราฐานนที่ใช้ในสำนักงานคลิ๊ก 
2.โปรแกรม Easy Connect Installerคลิ๊ก 
3.โปรแกรม Win Rarคลิ๊ก 
4
โปรแกรม Malwarebytes Antivirus
5ตัวอย่างแบบฟอร์ม U-Ranking  Webmetrics
คลิ๊ก 

6ตัวอย่างแบบฟอร์ม U-Ranking  QS
คลิ๊ก 


หมายเหตุ : หากต้องการติดต่อขอลงโปรแกรมในเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 , Windows 8, Windows 10 หรือ ระบบปฏิบัติการ Mac os โปรดกรอกข้อมูลคำร้อง ตามลิงค์นี้ Click here 

หรือสามารถติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ โทร 034-964918 (พี่แชมป์)