หน้าหลัก > กิจกรรม

SISA เปิดบูธงานกิจกรรมเปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
    SISA เปิดบูธงานกิจกรรมเปิดโลกทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ...
15 ต.ค. 63 - 15 ม.ค. 64
รงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
Workshop'63 กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์ 35 มม.
...
14 ก.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
กิจกรรมย้อนหลัง