หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English”
SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English& ...
2019-08-24 15:24:58
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 ...
2019-08-24 15:04:30
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรั ...
2019-08-20 19:10:10
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัด
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 8 ...
2019-08-19 21:42:39
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯ
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 น. นักศึกษ ...
2019-08-08 19:01:04
SISA ร่วมโครงการชวนน้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นแม่แบบที่ดีต่อสังคมฯ
SISA ร่วมโครงการชวนน้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นแม่แบบที่ดีต่อสังคมฯเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16 ...
2019-08-08 18:51:33
SISA ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 1 ...
2019-07-26 23:22:28
SISA ร่วมถวายพระพร และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
SISA ร่วมถวายพระพร และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 8.00-9.00 ...
2019-07-26 23:14:54
SISA ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
SISA ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.นิ ...
2019-07-24 13:11:25
ข่าวย้อนหลัง