หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA จัดสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา FPM 2303 Film Production
          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ ส ...
2020-02-04 16:41:51
SISA ลงพื้นที่ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563”
          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะ ...
2020-01-29 11:27:53
SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ ...
2020-01-31 09:59:37
SISA เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประก ...
2020-01-27 16:24:28
SISA มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คุณกัลยากร ทองมาก หัวหน้ ...
2020-01-17 16:47:43
SISA มอบเงินสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ 63
          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ ...
2020-01-17 16:45:43
ข่าวย้อนหลัง