หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวล ...
2019-05-23 10:14:46
SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”
SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”เมื่อวันที่ 15 พ ...
2019-05-22 16:31:06
Digital Skills for Workforce 4.0 with QR
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทั ...
2019-05-08 12:57:10
SISA จัดสอบวัดผลความรู้ด้านการแสดงผ่านการผลิตละครเวทีเรื่อง “Not him but her”
SISA จัดสอบวัดผลความรู้ด้านการแสดงผ่านการผลิตละครเวทีเรื่อง “Not him but her”เมื่อวันที่ ...
2019-05-24 11:22:59
SISA ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี “2562”
SISA ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี “2562”เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 9.00-14.00 น. ดร.นิ ...
2019-05-14 11:02:32
วันนี้ SISA เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่ "WHO" ที่ผลิตโดย Yanagorn Production โดยช่อง 5
วันนี้ SISA เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่ "WHO" ที่ผลิตโดย Yanagorn Production ...
2019-05-14 11:14:07
SISA แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
SISA แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เนื่องจากจัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาล ...
2019-03-26 12:09:06
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-05-14 11:42:47
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ 18-20 มี.ค. ...
2019-05-14 11:59:20
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิล ...
2019-03-18 15:52:36
ข่าวย้อนหลัง