หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 8.30-9.30 น. คุณนิชาภ ...
2019-08-19 21:26:30
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:06
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:46
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ...
2019-08-13 07:30:19
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพเบื้องต้น”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพเบื้องต้น”เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 ...
2019-07-22 13:19:46
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ...
2019-07-12 23:55:06
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เว ...
2019-07-11 19:20:10
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 9 ...
2019-07-11 19:12:49
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 9.00 ...
2019-07-11 19:13:43
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อ ...
2019-07-04 19:43:39
ข่าวย้อนหลัง