หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9 ...
2019-07-31 22:19:38
SISA จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
SISA จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 2562 เวลา ...
2019-06-25 18:49:10
SISA เข้าร่วมโครงการสัมมนา “Mini_UKM ครั้งที่ 21”
SISA เข้าร่วมโครงการสัมมนา “Mini_UKM ครั้งที่ 21”เมื่อวันที่ 30 พ.ค. -1 มิ.ย. 2562 ผศ.ทว ...
2019-06-09 12:09:16
SISA จัดอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
SISA จัดอบรม “โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา ...
2019-05-29 13:08:58
อาจารย์โบ เป็นตัวแทนอาจารย์รุ่นใหม่ ที่เอาใจใส่เด็ก และเป็นที่รักของนักศึกษา
อาจารย์โบ เป็นตัวแทนอาจารย์รุ่นใหม่ ที่เอาใจใส่เด็ก และเป็นที่รักของนักศึกษานางเอก / นักแสดงหญิง คนแ ...
2019-04-25 14:19:18
การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดการตลาดสำหรับนักพัฒนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดการตลาดครั้งแรกสำหรับนักพัฒนาชุมชนเสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณ SISA ที่ทำสิ่งต่างๆ ...
2019-04-09 11:11:08
วันนี้ อาจารย์ เอกพจน์ จาก SISA ได้อบรมผู้เข้าร่วมจากกรมพัฒนาชุมชน
วันนี้ อาจารย์ เอกพจน์ จาก SISA ได้อบรมผู้เข้าร่วมจากกรมพัฒนาชุมชนว่าควรถ่ายรูปโอทอปที่ดีที่สุดได้อย ...
2019-04-03 14:23:28
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.นิรชราภา และ อ.เอกพจน์ ได้บรรยาย...
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.นิรชราภา และ อ.เอกพจน์ ได้บรรยายเรื่องการตลาดต่อผู้บริหารจากฝ่ายพ ...
2019-04-03 11:08:28
ข่าวย้อนหลัง