หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ผู้บริหารและคณาจาร ...
2020-12-28 11:43:22
SISA จัดประชุมปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
       เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ ...
2020-12-16 16:33:49
อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรม SSRU Open House 2020
          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ท ...
2020-12-15 15:38:58
อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรม SSRU Open House 2020
         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทร ...
2020-12-15 15:15:24
SISA ได้รับเชิญ Invited Speakers ในงาน Creative Industry International Conference 2020
    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.Asiah Sarij อาจารย์ประจำสาขาก ...
2020-11-06 16:53:32
SISA นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน Creative Industry International Conference 2020
          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพ ...
2020-11-06 16:50:13
SISA จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี ...
2020-09-25 11:08:30
ข่าวปัจจุบัน