หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร
ข่าวบุคลากร

SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพย ...
2020-12-28 09:00:19
นโยบายมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ได้รับนโยบายมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกว ...
2020-12-16 14:38:56
SISA ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
       เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภ ...
2020-11-13 16:07:49
SISA แต่งกายผ้าไทยในวันศุกร์
       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ ...
2020-11-13 15:35:39
SISA เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที ...
2020-08-25 11:12:45
SISA จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรั ...
2020-02-04 16:39:12
ข่าวย้อนหลัง