หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร
ข่าวบุคลากร

SISA ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561
     เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 11.00 – 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี ...
2018-02-25 13:02:12
ประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2561
  ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุม ...
2017-11-09 22:51:26
กำหนดการสอบ SSRU-TEP มหาวิทยทลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรวจสอบและพิมพ์ใบจองรอบทดสอบ (SSRU-TEP)  ได้ที่  คลิ๊ก ...
2017-11-29 22:56:42
ข่าวย้อนหลัง