หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SISA ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561
     เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 11.00 – 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี ...
2018-02-15 21:59:46
SISA ทีมหนึ่งเดียวในไทยที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 อาจารย์ธีรพงศ์เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาการสร้างภาพยนตร์ พร้อมด้วย นายศรัณญ์ โฆษิต ...
2018-02-06 12:32:25
ข่าวย้อนหลัง