ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

SISA จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯประจำปี 2561
SISA จัดพิธีทำบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯประจำปี 2561เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 9.00-11.00 น. ดร.นิรชรา ...
2018-09-02 19:24:19
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาจีน
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และนักศึกษาจีนเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 13.00-15.0 ...
2018-09-02 19:29:39
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี2561
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี2561เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61 เวลา 11.00-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรร ...
2018-09-02 19:32:39
SISA ต้อนรับคณะ Agency จากประเทศจีน
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2018-09-10 17:46:28
รับสมัครโครงการ ยูเมะพลัส SMART MONEY ภายใต้การประกวด Short Film Contest
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.pdfคุณสมบัติUmay+smart money.reviewed.pdf ...
2018-09-15 15:26:15
Mini Thai fair market
สำนักทรัพย์สินและรายได้ ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศ Mini Thai fair market ในวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2 ...
2018-09-24 10:10:43
SISA ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
SISA ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค. 61 เวลา 8 ...
2018-08-01 16:17:22
SISA ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา์2561
SISA ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61 เวลา 8.00-16.00 น. ดร.นิรช ...
2018-08-01 16:20:16