ผลการค้นหา : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

SISA ต้อนรับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม จากบริษัท IIC C-VN
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2018-05-03 23:45:56
SISA เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแ ...
2018-05-07 17:14:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีกา ...
2018-05-08 16:28:03
SISA ร่วมจัดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 8.30-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมจัดโครงการ ...
2018-04-09 15:55:28