ผลการค้นหา : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

SISA ร่วมประชุมสร้างภาพยนตร์ซีรี่กับบริษัท Bangkok B24 ออกอากาศทางช่อง 5
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงแล ...
2018-04-11 00:19:15
ประกาศๆจ้า !! น้องนักศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการผ่อนผันทหาร คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอผ่อนผันทหาร คลิ๊กรายชื่อนักศ ...
2018-04-19 14:24:37
SISA เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 8.30-16.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธีรพ ...
2018-04-26 11:54:55
SISA จัดแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์และภาพยนตร์ SISA en scène festival 3rd ภายใต้ธีม “SISA Galaxy”
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13:00 - 18:00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยา ...
2018-04-30 22:45:54
รับสมัครประกวดหนังสั้นหัวข้อ "ของดีบ้านฉัน"
โครงการประกวดหนังส้ันหัวข้อ "ของดีบ้านฉัน" คลิ๊ิกเลยแนะนำโครงการประกวด คลิ๊ก ...
2018-01-04 16:49:19
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
      ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีบวงสรวง-ไหว้ครู ในวันพฤ ...
2018-02-26 14:24:28