ผลการค้นหา : Suan Sunandha International School of Art

กิจกรรม big cleanning day ทั่วทั้งองค์กร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั ...
2020-04-13 15:07:46
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
     แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทาลัยการภาพยนตร์ฯ ขอให้น้องๆ เรียนตามที่อาจารย์ได ...
2020-04-13 15:51:10
การประชุมเพื่อเตรียมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบ ...
2020-03-16 15:33:44
SISA ยินดีต้อนรับน้องๆ
เมื่อวันที่ 14 กพ. 63 ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ที่รายงานตัวล่วงหน้าในวันนี้ สู่ครอบครัว SISA ที่กองพัฒนานั ...
2020-03-10 10:55:06
performing arts design ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
     Performing Arts design ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2020-03-10 10:33:11
Behind the scene the Mc camp take3 อาจารย์สุธิดา สิงหราช (อ.โบ)
Behind the scene the Mc camp take3 อาจารย์สุธิดา  สิงหราช (อ.โบ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ...
2020-03-10 10:36:12