ผลการค้นหา : Suan Sunandha Rajabhat University

SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English”
SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English& ...
2019-08-24 15:24:58
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 ...
2019-08-24 15:04:30
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรั ...
2019-08-20 19:10:10
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:46
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 8.30-9.30 น. คุณนิชาภ ...
2019-08-19 21:26:30
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:06
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัด
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 8 ...
2019-08-19 21:42:39
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ...
2019-08-13 07:30:19
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯ
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 น. นักศึกษ ...
2019-08-08 19:01:04