ผลการค้นหา : Thailand

การประชุมเพื่อเตรียมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบ ...
2020-03-16 15:33:44
SISA คว้ารางวัลชมเชย “โครงการประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท”
SISA คว้ารางวัลชมเชย “โครงการประกวดหนังสั้น ไทยดี มีมารยาท”เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เ ...
2019-10-11 15:49:54
SISA ร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”
SISA ร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย”เมื่อวันที่ 25 ก ...
2019-09-30 16:41:28
SISA จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS”
SISA จัดกิจกรรม “CINEMA TO GRAPHY&LIGHTING WORKSHOPS”เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 8.3 ...
2019-09-24 18:46:53
SISA ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4/2562เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ...
2019-09-24 18:56:22
SISA “จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4
SISA “จัดสอบศิลปะนิพนธ์ (Thesis) ” นักศึกษาชั้นปีที่ 4เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 8.30-1 ...
2019-09-16 20:01:59
SISA จัดพิธีทาบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจำปี 2562
SISA จัดพิธีทาบุญวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชรา ...
2019-09-16 20:06:19
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี 2562
SISA จัดพิธีไหว้ครู-อาจารย์ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรม ...
2019-09-16 20:14:24
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
SISA จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 14. ...
2019-09-16 20:20:25
SISA ร่วมประชุม Curtin University มหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย
SISA ร่วมประชุม Curtin University มหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.30 ...
2019-09-16 20:26:46