หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เน้นปฏิบัติและเน้นผู้เรียน
SISA เน้นปฏิบัติและเน้นผู้เรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-05 10:22:01

SISA เน้นปฏิบัติและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังอย่างเดียว ตามภาพนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติด้วยกันในการใช้อุปกรณ์กล้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น 

>>> SISA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 (การรับด้วย Portfolio) หลักสูตรนานาชาติ สาขาศิลปะภาพยนตร์ <<<

แขนงวิชาที่เปิดรับ - แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63-6 ม.ค. 64  

https://ssru.ac.th

https://sisa.ssru.ac.th

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา