หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดอบรมในหัวข้อ “การสร้างสรรค์วีดิโอคอนเทนต์และศิลปะการเล่าเรื่อง”
SISA จัดอบรมในหัวข้อ “การสร้างสรรค์วีดิโอคอนเทนต์และศิลปะการเล่าเรื่อง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-13 11:01:38

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00-18.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ “การสร้างสรรค์วีดิโอคอนเทนต์และศิลปะการเล่าเรื่อง” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และคลิปวีดิโอ โดยมีการบรรยายให้นักเรียนได้สร้างสรรค์โครงเรื่องของตนเองพร้อมทั้งวาด และนำเสนอ Storyboard ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา