หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > SISA จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (Portfolio)
SISA จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-13 10:55:41

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30-13.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 (Portfolio) โดยมีอาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล และอาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ เป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ บรรยากาศการรอสัมภาษณ์เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องสตูดิโอ 1 และห้องCostume ชั้น 1