หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “Workshop Build Up Your Personality โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี”
SISA ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “Workshop Build Up Your Personality โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-12-11 16:04:39

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทำกิจกรรม Workshop Build Up Your Personality เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี