หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาร่วมโครงการ E-Marketing ได้ลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลจุดเชื่อมโยงรอบๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้่
นักศึกษาร่วมโครงการ E-Marketing ได้ลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลจุดเชื่อมโยงรอบๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-13 14:52:55

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นักศึกษาร่วมโครงการ E-Marketingเพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ตำบลศาลายา จ.นครปฐม  ได้ลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลจุดเชื่อมโยงรอบๆ แหล่งเรียนรู้  เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้่  ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม