หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
SISA เข้าร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-19 10:21:08

       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ