หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-19 10:28:48

      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2563 เวลา 9.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ