หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติ
SISA ร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-25 10:14:24

       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-13.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำทีมอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติThe International Conference in Management, Innovation, Economics and Social Sciences (ICMIESS) 2020 โดยมีหัวข้อนำเสนอผลงานดังนี้
1. PREPARING THE NEW FACE ACTORS/ACTRESSES FOR MEDIA AND ENTERTAINMENT INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY. / Sutida Singharach

2. A Study of Local Cuisine through the Short Film,Salaya District,Nakhon Pathom Province: Suan Sunandha Rajabhat University. / Tonfon Subnirund

3. Develop English communication styles for boat drivers providing ecotourism services Mahasawat Canal,Nakhon Pathom Province. / Yanisa Sanamsai

4. A Short Film of Disability, “The Memories Song of Sprouts”. / Sorranut Kongsri

5. A Study of Memory Construction in Tourist Attractions through Film, “Krabi,2562”. / Pison Suwanpakdee

ณ ห้องย่อย 4 (ห้องประชุม 2822) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา